Marsja Mudde Muziek: ervaren in laten ervaren

Ervaren in laten ervaren is het motto van Marsja Mudde Muziek en waar Marsja als mens en musicus voor staat. Musiceren is volgens haar namelijk echt een ervarings-vak. Als musicus word je getraind op basis van wat de docent ervaart terwijl die naar je luistert. En door veel herhaling en oefenen met de feedback van de docent, ofwel na veel ervaring, maak je je het vak eigen.

Diplomering is niet het eindpunt van het ervaren. Telkens opnieuw blijven het leren en het ervaren voorop staan, bij voorbeeld bij nieuw repertoire dat moet worden ingestudeerd, of wanneer er een nieuw inzicht ontstaat over het repertoire. Ook bij het lesgeven helpt ervaring om daarin steeds beter te worden. Beter te worden in het luisteren naar de leerling, in het horen van wat goed gaat en wat minder goed, en in het aansturen van de leerling om ook door ervaring te leren. Concerteren is ook te omschrijven als het publiek laten ervaren wat het repertoire met hen doet en laten zien wat het met de musicus doet. En in het contact met het publiek en met de door de tekstauteur en de componist bedoelde inhoud en ervaring, in dat contact ervaart Marsja de grootste beroepsvreugde!

Naast informatie over Marsja’s zangles praktijk en de agenda voor concerten en voorstellingen, vindt u op deze website details over haar workshops en cursussen en over de lezingen die zij geeft of waarbij zij de muziek verzorgt. Verder is er een beschrijving van de ensembles waarin Marsja zingt of die zij leidt, van haar onderzoeksactiviteiten en natuurlijk de Oude-Muziek-Blog. Tenslotte kunt u hier ook CD’s, boek en overige artikelen waaraan Marsja meewerkte bestellen.