Marsja Mudde Muziek: ervaren in laten ervaren

Ervaren in laten ervaren is het motto van Marsja Mudde Muziek en waar Marsja als mens en musicus voor staat. Musiceren is volgens haar namelijk echt een ervarings-vak. Als musicus word je getraind op basis van wat de docent ervaart terwijl die naar je luistert. En door veel herhaling en oefenen met de feedback van de docent, ofwel na veel ervaring, maak je je het vak eigen.

Diplomering is niet het eindpunt van het ervaren. Telkens opnieuw blijven het leren en het ervaren voorop staan, bij voorbeeld bij onderzoek naar en instuderen van nieuw repertoire.

Ook bij het lesgeven helpt ervaring om daarin steeds beter te worden. Beter te worden in het luisteren naar de leerling, in het horen van wat goed gaat en wat minder goed, en in het aansturen van de leerling om door ervaring te leren.

Concerteren is ook te omschrijven als het publiek laten ervaren wat het repertoire met de musicus en met hen doet. En in het contact met het publiek en met de door de tekstauteur en de componist bedoelde inhoud en ervaring, in dat contact ervaart Marsja de grootste beroepsvreugde!

Marsja Mudde Muziek wenst iedereen Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.

Het einde van 2023 nadert en de contouren van 2024 beginnen zich aan de horizon af te tekenen. In deze tijd van reflecteren op het voorbije jaar en uitzien naar de hergeboorte van het Licht, komt mij allereerst in gedachte dat ik dankbaar ben voor de vele mooie momenten met leerlingen en op het podium. Mooi om te zien hoe iedereen vorderingen maakt, in een kort tijdsbestek, zoals een eendaagse workshop, of gedurende een langere periode van lessen. En wat heb ik genoten van de Hildegard cursus die ik dit jaar mocht geven voor Center Cantus Modalis. Ik heb me gesteund geweten door mijn mededocenten Rebecca en Cora, maar zelfs door stadgenoten die bereid waren om wildvreemden onderdak te verlenen voor de duur van de cursus.

Voor 2024 staan opnieuw leuke activiteiten op het programma, waarvan ik er enkele alvast met jullie wil delen. Elke derde zaterdag van de maand - mits ik in het land ben - is er een Studiedag Hildegard von Bingen, voor zingende vrouwen van elk niveau. Daarnaast mag ik opnieuw docent zijn in een cursus van Center Cantus Modalis, over de methodes en mindset die nodig zijn bij het zingen van modale muziek. Verder ben ik uitgenodigd door de Obras Foundation in Portugal, om vanaf 8 april twee maanden in residentie te komen, zodat ik daar aan een heel gaaf project kan werken! Dat project zal kort daarna hopelijk ook leiden tot mooie voorstellingen.

Ik wens u en uw geliefden een Kerst met mooie muziek en een 2024 vol met culturele zinnigheden!

Marsja Mudde Muziek heeft een geheel vernieuwde website.

Het belangrijkste doel is behaald, namelijk dat deze nu ook op tablet en telefoon goed werkt en goed leesbaar is. Maar dat is niet het enige dat is veranderd! We hopen dat u nu nog eenvoudiger alles kunt vinden wat u zoekt.