Marsja Mudde Muziek: ervaren in laten ervaren

Ervaren in laten ervaren is het motto van Marsja Mudde Muziek en waar Marsja als mens en musicus voor staat. Musiceren is volgens haar namelijk echt een ervarings-vak. Als musicus word je getraind op basis van wat de docent ervaart terwijl die naar je luistert. En door veel herhaling en oefenen met de feedback van de docent, ofwel na veel ervaring, maak je je het vak eigen.

Diplomering is niet het eindpunt van het ervaren. Telkens opnieuw blijven het leren en het ervaren voorop staan, bij voorbeeld bij onderzoek naar en instuderen van nieuw repertoire.

Ook bij het lesgeven helpt ervaring om daarin steeds beter te worden. Beter te worden in het luisteren naar de leerling, in het horen van wat goed gaat en wat minder goed, en in het aansturen van de leerling om door ervaring te leren.

Concerteren is ook te omschrijven als het publiek laten ervaren wat het repertoire met de musicus en met hen doet. En in het contact met het publiek en met de door de tekstauteur en de componist bedoelde inhoud en ervaring, in dat contact ervaart Marsja de grootste beroepsvreugde!

Marsja Mudde Muziek heeft een geheel vernieuwde website.

Het belangrijkste doel is behaald, namelijk dat deze nu ook op tablet en telefoon goed werkt en goed leesbaar is. Maar dat is niet het enige dat is veranderd! We hopen dat u nu nog eenvoudiger alles kunt vinden wat u zoekt.