Anime Beatitudinis Cantando

 
 
Anime Beatitudinis Cantando

Inbedding van het ensemble

Het ensemble Anime Beatitudinis Cantando is een uitvoerend onderdeel van een stichting ter bevordering van de uitoefening van en onderzoek naar de muziek uit de middeleeuwen en renaissance uit facsimile van de originele handschriften of oude drukken.
 
Doel van het ensemble
De vrouwenschola heeft tot doel om op een hoog niveau diverse 'chant'-stijlen uit vrouwenkloosters en -conventen, alsmede meerstemmige gezangen van vergelijkbare herkomst, uit te voeren in concerten en opnames. Hierbij zijn de volgende subdoelen te formuleren:
  • Het bevorderen van stijlspecifieke kennis en vaardigheden bij uitvoerders van 'chant'-stijlen, d.w.z. van gregoriaans, ambrosiaans, liederen van o.a. Hildegard von Bingen, liederen uit de Moderne Devotie, etcetera.
  • Integratie en samenwerking van professionals en gevorderde amateurs in scholaverband.
  • Het bij meer en meer musici en bij een groeiend publiek verbreiden van enthousiasme voor deze stijlen, teneinde zij niet in de vergetelheid raken.
 
Opzet / concept van het ensemble
Het ensemble staat onder leiding van meezingend ensembleleidster, Marsja Mudde. Deze artistiek leider is verantwoordelijk voor de samenstelling en ontwikkeling van het ensemble. Zij beslist uiteindelijk ook inhoudelijk en zakelijk over de concerten en opnames die het ensemble verzorgt. De inkomsten uit de concerten en opnames worden - na aftrek van gemaakte kosten en een vast honorarium voor de artistiek leider - met de leden van het ensemble gedeeld naar rato van hun kennis, vaardigheden en eventueel extra verricht werk. De ensembleleider beslist over deze verdeling. Een en ander aan zakelijke beslissingen en voorbereidingen wordt echter uitbesteed aan het dagelijks bestuur van de stichting. Hierbij valt te denken aan vermenigvuldiging van bij voorbeeld programmaboekjes en flyers, promotie, uitbetalingen, etcetera.
Er wordt gewerkt aan repertoire uit met name vrouwenkloosters en -conventen uit de periode van de middeleeuwen en de renaissance. Uitstapjes naar ander vroeg repertoire dat aan vrouwen gelinkt is, zoals van vrouwelijke tekstschrijvers of componisten, komen ook voor. Samenstelling van het repertoire en programma's voor concerten en opnames, alsmede de toelichtingen en vertalingen, gebeurt onder verantwoording van de ensembleleider. Op dit gebied kan een en ander worden gedelegeerd aan leden van het ensemble, voor zover zij hiertoe geschikt en bereid zijn.
De samenstelling van de schola is variabel. Leden van het ensemble worden toegelaten na een auditie bij de artistiek leider en verbinden zich voor tenminste 1 programma aan de schola. Per programma is in- en uitstroom mogelijk.
Naar mate een ensemblelid een hoger niveau aankan, worden haar ingewikkelder taken aangeboden. Hierbij valt te denken aan stukken in kleinere bezetting, solo's, of de leiding over een of meer stukken. Zo kan een ieder op haar eigen niveau worden aangesproken en zich blijven ontwikkelen.
Meer ervaren ensembleleden dragen bij aan de introductie en opleiding van nieuwe leden, die het lezen van de originele notatie en het reeds bekende repertoire nog niet onder de knie hebben. Deze werkwijze is geïnspireerd op de schola's uit de middeleeuwen en de renaissance en daagt de ervarener zangeressen uit om het geleerde ook op overdrachtsniveau te beheersen. Bovendien zorgt het voor een betere continuiteit van het ensemble. 
 
Repetities en overleg
Repetities worden in onderling overleg vastgesteld. Het streven is om een vast ritme te vinden waarin de planning verloopt: eens in de maand een repetitie van ca. 3 uur afwisselend bij een van de leden thuis EN eens in de 12 weken een hele dag in een ruimte met een bij het repertoire passende akoestiek.
Missen van een repetitie betekent dat men extra goed voorbereid bij de volgende repetitie wel aanwezig is. Twee repetities na elkaar missen is in principe niet toegestaan, evenals het missen van een generale repetitie, tenzij er sprake is van overmacht.
De repetities worden zelfstandig voorbereid aan de hand van de geleverde teksten en vertalingen, partijen in facsimile en eventueel transcripties. De transcripties worden in principe slechts als hulp gebruikt, de facsimile is waar uiteindelijk van gezongen wordt, ook al tijdens de repetities. Indien men onverhoopt het lezen uit facsimile niet onder de knie krijgt, heeft lezen vanaf de teksten de voorkeur.
Tijdens de repetities wordt beperkt tijd ingeruimd voor overleg en mededelingen. Daarnaast vindt overleg via de mail en de telefoon plaats. 
 
Eerste programma's
Het eerste programma is rondom Hildegard von Bingen samengesteld: 'Vita Hildegardis Bingensis'. Uitgangspunt is haar levensgeschiedenis of 'vita', naar aanleiding waarvan gezangen van haar zelf zijn uitgekozen. 
Daarnaast is er een programma in studie rondom een bedevaart naar Santiago da Compostella. Dit programma omvat o.a. organum-repertoire uit de Notre Dame, Saint Martial en uit het beroemde handschrift Codex Calixtinus, dat in Santiago zijn oorsprong heeft en tentoongesteld is.

Stukken en teksten in de programma's worden verdeeld in tuttegedeeltes, gedeeltes in kleinere bezetting en sologedeeltes. Dit aan de hand van mede het niveau van de zangeressen. Op initiatief van de zangeressen kan het programma nog gewijzigd worden.
Aanvankelijk wordt voornamelijk gewerkt aan de klank van het ensemble, waarbij het repertoire als middel geldt. Hierdoor krijgt de artistiek leider tevens een beeld van technische, muzikale en leesvaardigheden van de zangeressen. Daarna wordt toegewerkt naar concerten en opnames. 
 
 
 
   
 
Marsja Mudde Muziek