Prijzen en voorwaarden Zanglessen bij Marsja Mudde Muziek vanaf januari 2023

Een introductieles van 5 kwartier kost 75 Euro. Bij het aansluitend afsluiten van een lespakket krijgt men deze gedeeltelijk (50% bij 5 lessenpakket) of geheel terug (bij 10 of 20 lessenpakket). Bij het afsluiten van een pakket van 20 lessen ontvangt u tevens een leuke attentie.

Per lespakket dat men afsluit, wordt samen opnieuw gekeken naar de leerdoelen. Leerdoelen kunnen liggen op het vlak van stijlspecifieke en/of algemene zangtechniek, interpretatie, uitspraak, samenzang, vroege notatie lezen, repertoirekennis, analyse, podiumpresentatie, enzovoort.

Alle lessen zijn inclusief koffie of thee, digitale lesmaterialen en antwoorden op korte vragen tussen de lessen door. Lesmaterialen worden in principe per e-mail aangeleverd. Vragen – mits kort en over de lesstof – kunnen telefonisch, per WhatsApp of per e-mail gesteld worden.

De lesduur is in principe 60 minuten. Het is ook mogelijk om kortere of langere lessen te nemen, aangepast op de individuele behoefte en aandachtsboog. Prijzen hiervoor en voor duo- of groepslessen worden afgeleid van het basistarief.

De basisprijs voor losse individuele lessen gaat per 1 januari 2023 naar 62,50 Euro per uur. Afgeleid van deze basisprijs zijn er ook voordelige lespakketten verkrijgbaar van 5 stuks (4% korting), 10 stuks (8% korting) of 20 stuks (12% korting). Bij het afsluiten van een lespakket wordt tevens de voorgenomen lesfrequentie en lesdag vastgelegd. Voordeel voor u, behalve de korting, is dat er zeker weten ruimte voor u is in de agenda. Voordeel voor Marsja Mudde Muziek is een eenvoudiger planning en meer continuiteit.

Een aanrader voor koor- of ensemblezangers is de duoles, waarbij u samen 90 minuten les hebt. U woont dan de 30 minuten individuele technische instructie van elkaar bij en werkt 30 minuten samen aan meerstemmig repertoire. Een losse duoles 110 Euro voor samen. Ook duolessen kunnen als pakket worden afgesloten, met individuele leerdoelen, maar let op: als een van beiden niet kan, wordt een losse individuele les in rekening gebracht.

Lespakketten zijn beperkt geldig. Het basisprincipe hierbij is, dat men 1 op de 5 lessen zonder problemen kan opschuiven. Een paar voorbeelden: bij tweewekelijkse lessen en een 5 lessenpakket is de geldigheid 12 weken. Bij wekelijkse lessen en een 5 lessenpakket is de geldigheid 6 weken. Wekelijkse 10 lessenpakketten kunnen worden uitgesmeerd over 12 weken. Binnen de geldigheid mogen lessen altijd weer ingehaald worden. Is de geldigheid verstreken, dan vervallen helaas de nog openstaande lessen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Marsja Mudde Muziek werkt met een flexibel rooster, dus ook in schoolvakanties kunnen lessen worden gevolgd en indien gewenst kan worden afgeweken van de vaste lesdag. Bij afwezigheid van de docente op de vaste lesdag (bij voorbeeld bij een concert of vakantie) wordt gezamenlijk naar een vervangende lesdatum gezocht en kan de geldigheid van het lespakket indien nodig worden verlengd met het aantal weken dat de les geen doorgang kon hebben.

Bij verhindering van de leerling kan men tot 24 uur tevoren – mits binnen de geldigheid van het lespakket – kostenloos de les verzetten naar een andere dag of tijdstip. Is het korter dan 24 uur tevoren of is er sprake van een no-show, dan wordt de les helaas in rekening gebracht of afgestreept van het lespakket, ongeacht de reden.

Dreigt u te laat op de lesafspraak aan te komen, bij voorbeeld door treinvertraging, laat dit dan zo snel mogelijk weten, want na 15 minuten vergeefs wachten zonder bericht, zal de docente besluiten haar tijd anders te gaan besteden en de les als een no-show beschouwen.

Facturen voor lespakketten en losse lessen dienen binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan. Als de betalingstermijn verstreken is, ontvangt men een herinnering en vervolgens eventueel een aanmaning en heeft Marsja Mudde Muziek het wettelijke recht om kortingen te annuleren en/of administratiekosten (15%) in rekening te brengen. Indien na aanmaning nog steeds niet wordt betaald, wordt een incassobureau ingeschakeld. Laten we echter hopen dat het zover niet hoeft te komen.

Op verzoek kan in overleg worden afgeweken van deze voorwaarden. In het geval van maatwerk wordt een individueel contract gesloten.